Menu

Piles LSH20

PILE LSH20 LITHIUM 3.6V 13000mAh LR20 SAFTen stock

PILE LSH20 LITHIUM 3.6V 13000mAh LR20 SAFT

x1

29.90 24.92 € HT

par 100 : 22.28 18.57 € HT

PILE LSA 19000D LITHIUM 3.6V 19000mAh LR20 x1 LECLANCHErupture

PILE LSA 19000D LITHIUM 3.6V 19000mAh LR20 x1 LECLANCHE

x1

43.04 35.87 € HT

par 100 : 33.72 28.10 € HT