Menu

Piles SAFT LSH14

PILE LSH14 LITHIUM 3.6V 5800mAh C SAFTen stock

PILE LSH14 LITHIUM 3.6V 5800mAh C SAFT

x1

24.90 20.75 € HT

Par 100 : 17.76 14.80 € HT

PILE LSH14CNR LITHIUM 3.6V 6500mAh C avec pattes à souder SAFTen stock

PILE LSH14CNR LITHIUM 3.6V 6500mAh C avec pattes à souder SAFT

x1

24.90 20.75 € HT

Par 100 : 17.76 14.80 € HT